FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS IT-ENHET AVD INNLANDET - GUDBRANDSDAL (Orgnr. 917306737)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917306737
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IT-ENHET AVD INNLANDET - GUDBRANDSDAL
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Storgata 129, 2615 LILLEHAMMER
Forretningskommune: LILLEHAMMER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 13-06-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.