FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS IT-ENHET AVD POLITIHUSET I SANDVIKA (Orgnr. 917399980)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917399980
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IT-ENHET AVD POLITIHUSET I SANDVIKA
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Kjørboveien 33, 1337 SANDVIKA
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 29-06-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.