FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS IT-ENHET AVD HELGELAND (Orgnr. 917403708)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917403708
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IT-ENHET AVD HELGELAND
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Skjervgata 41, 8656 MOSJØEN
Forretningskommune: VEFSN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 30-06-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.