FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS IT-ENHET AVD VESTFOLD (Orgnr. 917404496)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917404496
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IT-ENHET AVD VESTFOLD
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Baglergaten 2, 3111 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 30-06-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.