FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS IT-ENHET AVD NORDRE BUSKERUD (Orgnr. 917404658)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917404658
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IT-ENHET AVD NORDRE BUSKERUD
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Askveien 4, 3510 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 30-06-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.