FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS IT-ENHET AVD ROGALAND (Orgnr. 917404909)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917404909
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IT-ENHET AVD ROGALAND
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Lagårdsveien 6, 4010 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 30-06-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.