FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS IT-ENHET AVD SUNNMØRE (Orgnr. 917405107)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917405107
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IT-ENHET AVD SUNNMØRE
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Nedre Strandgate 50, 6005 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 30-06-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.