FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS IT-ENHET AVD MOLDE (Orgnr. 917405255)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917405255
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IT-ENHET AVD MOLDE
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Strandgata 2, 6415 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 30-06-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.