FORVALTNINGSDATABASEN

NORSK JERNBANEMUSEUM (Orgnr. 918147764)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 918147764
Navn/foretaksnavn: NORSK JERNBANEMUSEUM
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 28
Forretningsadresse: Strandvegen 163, 2316 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 491, 2304 HAMAR
Registrert dato: 06-12-2016
Næringskode: 91.0299988 - Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet