FORVALTNINGSDATABASEN

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET (Orgnr. 972417904)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 972417904
Navn/foretaksnavn: SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 148
Forretningsadresse: Akersgata 59, 180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8010 DEP, 30 OSLO
Registrert dato: 07-06-1995
Næringskode: 84.1299973 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 8000

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet