FORVALTNINGSDATABASEN

SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET (Orgnr. 918929908)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 918929908
Navn/foretaksnavn: SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 54
Forretningsadresse: Vogts gate 17, 1532 MOSS
Forretningskommune: MOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 100, 1501 MOSS
Registrert dato: 03-05-2017
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet