FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS IT-ENHET AVD LARVIK (Orgnr. 919862203)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 919862203
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IT-ENHET AVD LARVIK
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Brannvaktsgate 7, 3256 LARVIK
Forretningskommune: LARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 07-11-2017
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.