FORVALTNINGSDATABASEN

HARSTAD POLITIHUS (Orgnr. 920795242)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920795242
Navn/foretaksnavn: HARSTAD POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Øysteins gate 8, 9405 HARSTAD
Forretningskommune: HARSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 26-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.