FORVALTNINGSDATABASEN

EVENES POLITISTASJON (Orgnr. 920795528)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920795528
Navn/foretaksnavn: EVENES POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Flyplassveien 75, 8536 EVENES
Forretningskommune: EVENES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 26-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.