FORVALTNINGSDATABASEN

RØST POLITISTASJON (Orgnr. 920795560)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920795560
Navn/foretaksnavn: RØST POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Røstlandveien 37, 8064 RØST
Forretningskommune: RØST
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 26-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.