FORVALTNINGSDATABASEN

STEIGEN POLITISTASJON (Orgnr. 932550008)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 932550008
Navn/foretaksnavn: STEIGEN POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: , 8285 LEINES
Forretningskommune: STEIGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 30-11-2023
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.