FORVALTNINGSDATABASEN

BARNEOMBUDET (Orgnr. 971527765)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971527765
Navn/foretaksnavn: BARNEOMBUDET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Karl Johans gate 7, 154 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8889 Youngstorget, 28 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.1200027 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 16405

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet