FORVALTNINGSDATABASEN

MO I RANA POLITISTASJON (Orgnr. 974702509)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974702509
Navn/foretaksnavn: MO I RANA POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 75
Forretningsadresse: Midtre gate 9, 8624 MO I RANA
Forretningskommune: RANA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1373, 8602 MO I RANA
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.