FORVALTNINGSDATABASEN

HEMNES POLITISTASJON (Orgnr. 974702525)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974702525
Navn/foretaksnavn: HEMNES POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
Forretningskommune: HEMNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.