FORVALTNINGSDATABASEN

UTLENDINGSDIREKTORATET OSLO (Orgnr. 974706415)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974706415
Navn/foretaksnavn: UTLENDINGSDIREKTORATET OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1127
Forretningsadresse: Hausmanns gate 21, 0182 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2098 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sikt id-nummer: 56806

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet