FORVALTNINGSDATABASEN

UTLENDINGSDIREKTORATET REGION SØR (Orgnr. 974706431)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974706431
Navn/foretaksnavn: UTLENDINGSDIREKTORATET REGION SØR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Tordenskjolds gate 9, 4612 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 647, 4666 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sikt id-nummer: 56802

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet