FORVALTNINGSDATABASEN

UTLENDINGSDIREKTORATET REGION NORD (Orgnr. 974706458)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974706458
Navn/foretaksnavn: UTLENDINGSDIREKTORATET REGION NORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Havnegata 28, 8514 NARVIK
Forretningskommune: NARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 683, 8508 NARVIK
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sikt id-nummer: 56805

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet