FORVALTNINGSDATABASEN

UTLENDINGSDIREKTORATET REGION INDRE ØSTLAND (Orgnr. 974706474)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974706474
Navn/foretaksnavn: UTLENDINGSDIREKTORATET REGION INDRE ØSTLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Storgata 10, 2815 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1253, 2806 GJØVIK
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sikt id-nummer: 56803

Lenker til interne ressurser