FORVALTNINGSDATABASEN

NARVIK POLITISTASJON (Orgnr. 974755890)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974755890
Navn/foretaksnavn: NARVIK POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 74
Forretningsadresse: Kongens gate 14, 8514 NARVIK
Forretningskommune: NARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.