FORVALTNINGSDATABASEN

INNHAVET POLITISTASJON (Orgnr. 974755904)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974755904
Navn/foretaksnavn: INNHAVET POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Finnøyveien 68, 8260 INNHAVET
Forretningskommune: HAMARØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.