FORVALTNINGSDATABASEN

TYSFJORD POLITISTASJON (Orgnr. 974755912)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974755912
Navn/foretaksnavn: TYSFJORD POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: F.L. Smiths vei 1, 8590 KJØPSVIK
Forretningskommune: NARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.