FORVALTNINGSDATABASEN

MOSJØEN POLITISTASJON (Orgnr. 974756145)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974756145
Navn/foretaksnavn: MOSJØEN POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 83
Forretningsadresse: Skjervgata 41, 8656 MOSJØEN
Forretningskommune: VEFSN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 570, 8651 MOSJØEN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.