FORVALTNINGSDATABASEN

HERØY OG DØNNA POLITISTASJON (Orgnr. 974756196)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974756196
Navn/foretaksnavn: HERØY OG DØNNA POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Herøy Brygge, 8850 HERØY
Forretningskommune: HERØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.