FORVALTNINGSDATABASEN

SVOLVÆR POLITISTASJON (Orgnr. 974756781)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974756781
Navn/foretaksnavn: SVOLVÆR POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 36
Forretningsadresse: Vorsetøyveien 17, 8300 SVOLVÆR
Forretningskommune: VÅGAN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.