FORVALTNINGSDATABASEN

ØKSNES POLITISTASJON (Orgnr. 974756854)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974756854
Navn/foretaksnavn: ØKSNES POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Storgata 50, 8430 MYRE
Forretningskommune: ØKSNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.