FORVALTNINGSDATABASEN

STATENS HELSETILSYN (Orgnr. 974761394)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761394
Navn/foretaksnavn: STATENS HELSETILSYN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 135
Forretningsadresse: Møllergata 24, 179 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 231 Skøyen, 213 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.1200027 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 7012

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet