FORVALTNINGSDATABASEN

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET (Orgnr. 983887406)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983887406
Navn/foretaksnavn: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 247
Forretningsadresse: Teatergata 9, 180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8011 Dep, 30 OSLO
Registrert dato: 08-11-2001
Næringskode: 84.1100006 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 39000

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet