FORVALTNINGSDATABASEN

VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT (Orgnr. 974762005)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974762005
Navn/foretaksnavn: VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: ORGL
Forretningsadresse: c/o Innlandet politidistrikt/nVangsvegen 155, 2321 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Innlandet politidistrikt/nPostboks 355, 2303 HAMAR
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet