FORVALTNINGSDATABASEN

KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO (Orgnr. 974778998)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974778998
Navn/foretaksnavn: KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 22
Forretningsadresse: Inngang Løkkeveien Victoria terrasse 11, 251 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6994 St Olavs Plass, 130 OSLO
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.1200027 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 22608

Lenker til interne ressurser