FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIET I BODØ (Orgnr. 974799936)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974799936
Navn/foretaksnavn: POLITIET I BODØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 341
Forretningsadresse: Kongens gate 81, 8006 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.