FORVALTNINGSDATABASEN

ØRNES POLITISTASJON (Orgnr. 974799944)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974799944
Navn/foretaksnavn: ØRNES POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Chr. Tidemanns vei 4, 8150 ØRNES
Forretningskommune: MELØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.