FORVALTNINGSDATABASEN

FAUSKE POLITISTASJON (Orgnr. 974799987)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974799987
Navn/foretaksnavn: FAUSKE POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 30
Forretningsadresse: Storgaten 83, 8200 FAUSKE
Forretningskommune: FAUSKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.