FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIDIREKTORATET (Orgnr. 982531950)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982531950
Navn/foretaksnavn: POLITIDIREKTORATET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 308
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens vei 14, 0369 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2090 Vika, 0031 OSLO
Registrert dato: 24-10-2000
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.