FORVALTNINGSDATABASEN

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING (Orgnr. 984936923)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2022

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984936923
Navn/foretaksnavn: NORSK PASIENTSKADEERSTATNING
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 173
Forretningsadresse: Middelthuns gate 29, 368 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 232 Skøyen, 213 OSLO
Registrert dato: 23-10-2002
Næringskode: 84.1200027 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 37600

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet