FORVALTNINGSDATABASEN

SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER (Orgnr. 987248947)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987248947
Navn/foretaksnavn: SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Grønnegata 82, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 93, 2301 HAMAR
Registrert dato: 13-09-2004
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet