FORVALTNINGSDATABASEN

SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER REGION VEST-NORGE (Orgnr. 990941092)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990941092
Navn/foretaksnavn: SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER REGION VEST-NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Slottsgaten 3, 5003 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1018 Sentrum, 5808 BERGEN
Registrert dato: 22-02-2007
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sikt id-nummer: 13689

Lenker til interne ressurser