FORVALTNINGSDATABASEN

SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER REGION ØST-NORGE OSLO (Orgnr. 990941114)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990941114
Navn/foretaksnavn: SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER REGION ØST-NORGE OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Kirkegata 1-3/n2. etg., 0153 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 93, 2301 HAMAR
Registrert dato: 22-02-2007
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sikt id-nummer: 13687

Lenker til interne ressurser