FORVALTNINGSDATABASEN

SIKKERHET OG BEREDSKAP (Orgnr. 991172521)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991172521
Navn/foretaksnavn: SIKKERHET OG BEREDSKAP
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 832
Forretningsadresse: Nydalen allé 35, 0484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4773 Nydalen, 0421 OSLO
Registrert dato: 24-04-2007
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet