FORVALTNINGSDATABASEN

NASJONALT ID-SENTER (Orgnr. 996879895)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 996879895
Navn/foretaksnavn: NASJONALT ID-SENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 45
Forretningsadresse: Økernveien 11-13, 0653 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2091 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 03-05-2011
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.