FORVALTNINGSDATABASEN

Statistikk over organisasjoner

Siden viser antall organisasjoner kategorisert etter spesifikk gruppe. Disse are Orgninsasjonsgruppe(Organisasjonsform, Sektorkode,Næringskode).

Velg fra listen nedenfor. Detaljer kommer hvis du klikker den respektive linken som kommer opp.

Orgninsasjonsgruppe: Velg år:

Antall organisasjoner basert på organisasjonsform, aar = 2022
Organisasjonsform Antall organisasjoner Antall ansatte
AS (Aksjeselskap) 1 625
BEDR (Bedrift) 3158 191057
FLI (Forening/lag/innretning) 1 23
KIRK (Den norske kirke) 1 1946
ORGL (Organisasjonsledd) 252 182737
SF (Statsforetak) 1 3391
STAT (Staten) 17 5563
STI (Stiftelse) 1 6
Orgnisasjoner som har organisasjonsform: STAT, aar = 2022
Orgnr Org navn Antall ansatte
983887457 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 239
972417793 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 154
972417807 FINANSDEPARTEMENTET 324
972417823 FORSVARSDEPARTEMENTET 475
983887406 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 247
972417831 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 394
972417882 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 270
972417858 KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET 395
972417866 KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 162
872417842 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 315
972417874 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 140
912660680 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 360
977161630 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 157
974760347 SAMEDIGGI / SAMETINGET 167
972417904 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 148
972417777 STATSMINISTERENS KONTOR 153
972417920 UTENRIKSDEPARTEMENTET 1463