FORVALTNINGSDATABASEN

Helge Stiksrud

Denne siden viser opplysninger om Helge Stiksrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Stiksrud
NSD id-nummer: 9756
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 238 Konsulent 1970 1970
1981 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 238 Generalsekretær 1970 1970
1981 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 238 Fung. Generalsekretær 1970 1970
1981 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 235 Generalsekretær 1970 1970
1981 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 238 Generalsekretær 1970 1970
1981 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 238 Fung. Generalsekretær 1970 1970
1984 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970