FORVALTNINGSDATABASEN

Almar Sagelvmo

Denne siden viser opplysninger om Almar Sagelvmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Almar Sagelvmo
NSD id-nummer: 11910
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem I statsråd 213 Underdirektør 1970 1970
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem I statsråd 213 Underdirektør 1970
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem I statsråd 213 Underdirektør 1970 1970
1986 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem I statsråd 213 Landbruksdirektør 1970 1970
1986 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirektør 1970
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1987 Inntektsutjamningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Landbruksdirekt 1970
1987 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1987 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1988 Inntektsutjamningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Landbruksdirekt 1970
1988 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1988 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1989 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1989 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem I statsråd 213 Landbruksdirekt 1970 1970
1990 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1990 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1990 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem I statsråd 213 Landbruksdirekt 1970 1970
1990 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970 1970
1991 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1991 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1991 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Medlem og sekretær I statsråd 213 Landbruksdirekt 1970 1970
1992 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1992 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1992 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1992 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 213 Landbruksdirekt 1970 1970
1993 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1993 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1993 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1994 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1994 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1994 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 213 Landbruksdirekt 1970 1970
1995 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1995 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970 1970
1996 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 213 Landbruksdirekt 1970
1996 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem I statsråd 213 Landbruksdirekt 1970 1970
1997 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Landbruksdirekt 1970 1970