FORVALTNINGSDATABASEN

Arve Thorvik

Denne siden viser opplysninger om Arve Thorvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Arve Thorvik
NSD id-nummer: 14208
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1984 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1985 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1986 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1970
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1970
1991 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1970
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1970
1992 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970 1970
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970 1970