FORVALTNINGSDATABASEN

Herman Scheel

Denne siden viser opplysninger om Herman Scheel fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Herman Scheel
NSD id-nummer: 222
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1970 1970
1980 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Administrerende Direktør 1970 1970
1980 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Administrerende Direktør 1970
1981 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Administrerende Direktør 1970
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende 1970 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1983 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Adm. Direktør 1970
1983 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970 1970
1984 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Adm. Direktør 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1985 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Adm. Direktør 1970
1985 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1986 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Adm. Direktør 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970 1970
1987 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Adm. Direktør 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1988 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Adm. Direktør 1970
1989 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970 1970