FORVALTNINGSDATABASEN

Øystein Josefsen

Denne siden viser opplysninger om Øystein Josefsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Øystein Josefsen
NSD id-nummer: 6568
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør 1970 1970
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør
1981 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør
1981 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1970 1970
1982 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1970 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1983 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1970
1983 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970